A zöld közbeszerzés alkalmazásának értékelése az EU tagállamokban

Date: 2012 augusztus 15, szerda Category:

Az Európai Unió 26 tagállamában végzett, 850 közintézményre kiterjesztett zöld közbeszerzés felmérés eredményei nemrég kerültek nyilvánosságra. Az eredmények tükrében elmondható, hogy a zöld közbeszerzés kritériumainak széleskörű alkalmazása ellenére sem sikerült elérni, hogy a zöld beszerzések aránya legalább 50% legyen minden uniós tagállamban.

Tehát érdemes fejleszteni! Zöld közbeszerzés tréning!!

A felmérésben résztvevő intézmények által aláírt legutóbbi szerződések azt mutatják, hogy 26%-uk használja az EU zöld közbeszerzésre vonatkozó kritériumrendszerét teljes egészében, mely az összes szerződés értékének 38%-át teszi ki. Azonban a szerződések 55%-a tartalmazza a zöld közbeszerzés kritériumainak legalább egy főelemét, melyből arra következtethetünk, hogy a zöld beszerzés részleges alkalmazása nagy arányban megvalósul.

A 2009/2010-es időszakban a vizsgált tíz termék és szolgáltatás csoportban a szerződések értékének 38%-a tartalmazott valamilyen zöld kritériumot.

Az Európai Bizottság megbízásából készült tanulmányban kísérletet tettek arra, hogy felbecsüljék, hogy a Fenntartható Fogyasztás és Termelés (SCP) valamint a Fenntartható Ipari Vezérelv Cselekvési Terv (SIPAP) intézkedési csomag részeként 2008-ban kiadott Közlemény a zöld közbeszerzésről című dokumentumban meghatározott célokkal összhangban történt-e előrehaladás és fejlődés. A felméréshez több mint 230 000 szerződést vizsgáltak meg, melyek értéke 117,5 milliárd euró volt.

A korábbi kutatásokkal összhangban, a felmérés rávilágított, hogy a zöld közbeszerzés kritériumainak alkalmazása jelentős mértékben eltérő az EU tagállamokban. Az elmúlt időszakban aláírt szerződéseket figyelembe véve négy tagállam teljesítménye magasan kiemelkedik. Belgiumban, Dániában, Svédországban, és Hollandiában a tenderek 40-60%-a zöld szempontok figyelembevételével kerül kiírásra.

do_zbeu2012Ezzel szemben 12 olyan ország is van, melyek esetében a legutóbbi szerződések alapján elmondható, hogy 20% alatti mértékben alkalmaznak zöld kritériumokat. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a beszerzési ár sok esetben még mindig kizárólagos szempontként szerepel a tenderekben. A válaszadók 64%-a a legalacsonyabb árú ajánlatot választotta, míg az életciklus költségeket figyelembe vevők aránya nagyon alacsony maradt.

Természetes néhány ország esetében kellő körültekintéssel kell fogadni a fenti eredményeket, mivel a részvételi arány nem mindenhol mondható magasnak.

A tanulmányban arra is rákérdeztek, hogy mennyire találják bonyolultnak a beszerzők 5-ös skálán a zöld szempontok tenderekbe való beépítését, a zöld közbeszerzést. A válaszok átlaga 3,06 lett, ugyanakkor megfigyelhető az a tendencia, hogy azokban az országokban, ahol nagyobb arányban alkalmazzák a zöld szempontokat, ott a nehézségi fokozatra is kevesebb pontot adtak, gyakorlottabbak, tapasztaltabbak a beszerzők.

A tanulmány eredményeit a közeljövőben várható zöld közbeszerzési politikák, jogszabályok kialakításánál figyelembe fogják venni.

2012-ben az Európai Bizottság felülvizsgálja a beszerzésekhez kapcsolódó szakpolitikai irányelveket azzal a céllal, hogy a zöld követelmények minél szélesebb körű elterjesztését előmozdítsák, segítsék.

Forrás: GPP Europe