Nemzetközi Fenntartható Közbeszerzési Kezdeményezés (SPPI)

Date: 2013 július 22, hétfő Category:

UNEP

A közbeszerzés, amely a GDP közel 15 %-át teszi ki az OECD országokban és még nagyobb százalékát a fejlődő országokban, figyelemre méltó lehetőséget kínál a piacok innovatívabb és fenntarthatóbb irányba való terelésére. Éppen ezért a zöld/fenntartható közbeszerzés (SPP) a fenntartható fejlődés és a környezetbarát gazdaság támogatásának legfőbb politikai eszköze.

A továbbiakban a zöld közbeszerzés elnevezést használjuk, mivel ez a köztudatban jobban elterjedt. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet a fenntartható és a zöld közbeszerzés fogalma közötti különbségre. A zöld közbeszerzés lényege, hogy a termékek és szolgáltatások vásárlásával csökkenjenek az emberre és környezetre gyakorolt káros hatások, természetesen a gazdasági szempontok szem előtt tartásával. A fenntartható közbeszerzés a fenntarthatóság fogalmával és három pillérével összhangban a beszerzés gazdasági, társadalmi (esélyegyenlőség, közösségfejlesztés) és környezeti aspektusaira is kiemelten fókuszál.

A zöld közbeszerzés már számos ágazatban elterjedt, és hozzájárult a fenntartható termékek – mint például az újrahasznosított papír, fenntartható módon termelt faanyag, zöld építőanyag, megújuló energiaforrásokból származó villamos energia, fenntartható mezőgazdaság és a zöldebb IT eszközök – térhódításához. A zöld közbeszerzés ebben a megközelítésben még szociális és társadalmi innovációt is generál a globális értékláncokon keresztül.

Számos akadályt kell azonban leküzdeni, ilyen például a zöld közbeszerzési koncepció komplex jelege és az ebből adódó esetleges közbeszerzési költségnövekedés. Ugyanakkor kihívást jelent a politikai támogatottság és a minisztériumi együttműködések szintje is, valamit a KKV-kra irányuló potenciális hatások.

A fent említett nehézségek rámutatnak a zöld közbeszerzés bevezetését és működtetését célzó nemzetközi összefogás és az ilyen irányú erőfeszítések szükségességére. Ennek tudatában az UNEP, együttműködve számos kormánnyal és nemzetközi szervezettel 2012 júniusában a Rio +20 csúcstalálkozón Nemzetközi Kezdeményezést indított a Fenntartható Közbeszerzésért. Az SPPI a svájci származású Marrakech munkacsoport munkájára épül, melynek megbízatása 2011-ben ért véget.

Az SPPI célja a zöld közbeszerzés világméretű megvalósulásának elősegítése az érintett felek közötti együttműködés fokozásával és az előnyök illetve lehetséges pozitív hatások hangsúlyozásával. A kezdeményezés elsősorban a kormányokat, a helyi hatóságokat, az üzleti szektort és a civil társadalmat célozza meg, akik érdekeltek a fenntartható termékek keresletének és a kínálatának zöld beszerzéssel történő együttes előremozdításában.