Iránytű a vállalatoknak és a fogyasztóknak a “zöld útvesztőben”

Date: 2013 május 19, vasárnap Category:

Az Európai Bizottság javaslatot tett arraz, hogy az egész Európai Unióban egységes módszereket vezessenek be a termékek és a szervezetek környezeti teljesítményének mérésére, és arra kívánja ösztönözni a tagállamokat, valamint a magánszektor képviselőit, hogy vegyenek részt e módszerek alkalmazásában.

European-Commission-Logo-squareA legfrissebb, zöld termékekről készült Eurobarométer felmérés szerint az európai fogyasztók 48%-a nem tud kiigazodni a rengeteg környezetvédelmi információ között, amellyel találkozik. Emellett több iparág szervezetei is jelezték igényüket egy olyan egységes európai megközelítés kidolgozására, amely tudományos alapokon illetve az életciklus értékelés módszerén nyugszik. Hangot adtak annak az aggodalmuknak is, hogy amennyiben tagállami szinten születnének különböző kezdeményezések, az ellentétes lenne az egységes piac alapelveivel, megtévesztené a fogyasztókat és növelné a vállalatok költségeit.

Az újonnan közzétett, a zöld termékek egységes piacának kialakításáról szóló közleményre és a módszerek használatáról szóló ajánlásra vonatkozó javaslatnak lehetővé kell tennie, hogy az összehasonlítható és megbízható környezeti információk eredményeként nagyobb bizalom alakuljon ki a fogyasztók, az üzleti partnerek, a befektetők és más vállalati érdekeltek körében.

A javaslat:

  • A termékek környezeti lábnyomán (Product Environmental Footprint, PEF) és a szervezetek környezeti lábnyomán (Organisation Environmental Footprint, OEF) alapuló módszert ajánl a környezeti teljesítmény egész életciklust felölelő mérésére;
  • Arra ösztönzi a tagállamokat, vállalatokat, magánszervezeteket, valamint a pénzügyi közösséget, hogy önkéntesen csatlakozzanak e módszerek alkalmazásához;
  • A termékkategóriákra és az ágazatokra vonatkozó szabályok kidolgozása érdekében hároméves kísérleti időszak bevezetését kezdeményezi, amely többoldalú egyeztetéseket foglalna magában, és amely során a más módszereket alkalmazó szervezetek véleménye is szerepet kapna;
  • Alapelveket fogalmaz meg a környezeti teljesítmény ismertetésével kapcsolatban, így többek közt kiemeli az átláthatóság, a megbízhatóság, az összehasonlíthatóság és az egyértelműség fontos szerepét;
  • Támogatja azokat a nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek elősegítik a koordinációt a módszertani fejlesztés és az adatok hozzáférhetősége terén.

További információk az EU közleményről:

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0196:FIN:HU:PDF

Forrás: europa.eu