Környezetbarát Termék védjegy, a magyar ökocímke

Magyarországon 1993 őszén hozott határozatot a Kormány a környezetbarát termékeket megkülönböztető tanúsító rendszer létrehozásáról. A rendelet szerint környezetbarát minősítést az a termék kaphat, amely az adott igényt kielégítő egyéb termékkel összehasonlítva az azonos vagy jobb termékminőség mellett a környezeti életútelemzés alapján bizonyított módon megfelel a minősítési feltételeknek. Aki ezt jogosulatlanul viseli, az bírságot köteles fizetni.

A magyar Környezetbarát Termék védjegy az ISO1024 szerinti I-es típusú ökocímkék csoportjába tartozik.

A határozat értelmében a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a 29/1997 (VIII.29.) KTM rendelettel szabályozta a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszerét, és megalapította a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.-t, melynek feladata a minősítő-tanúsító rendszer működésével kapcsolatos koordináció biztosítása.

Hazánk uniós csatlakozásával közvetlenül hatályba lépett az EU ökocímke rendelete és bevezetésre került az Unió ökocímke termékminősítő rendszere. Az uniós alapelvek átvétele jogharmonizációs kötelezettséggel járt a nemzeti környezetbarát minősítő rendszerrel való koordináció és kooperáció megteremtésére.

Az ökocímkézés hazai jogszabályi háttere ( 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet)

 • Az új rendelet hatálya a Magyarországon gyártott vagy forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra terjed ki, vagyis technológiákkal már nem lehet pályázni a környezetbarát védjegy használatának a jogáért.
 • Átvéve az EU szabályozás logikáját, a védjegy használat alól kizárásra kerültek – a gyógyszerek, élelmiszerek, és italáruk körén túl – a nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén, reprodukciót és az utódok fejlődését károsító, és a környezetre veszélyes termékek is, valamint az emberre vagy a környezetre jelentős károsodást okozó eljárással előállított, vagy használata során a fogyasztóra nézve károsító hatású termékek.
 • A minősítési feltételeket a korábbi 3 év helyett 5 évenként vizsgálják felül.
 • A termékek környezetbarát minősítését a minősítési feltételrendszer érvényességi idejére, illetve legfeljebb egy évre lehet elnyerni.
 • A termékek minősítési rendje, az Értékelő és Minősítő Bizottság összetétele, valamint a Bizottság és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (Szervezet) feladatköre is jelentősen megváltozott. A termékcsoport minősítési feltételrendszerekről történő döntés továbbra is a Bizottság kompetenciája, de a kritériumok kidolgozási szakaszában erőteljesebben érvényesül a Minisztérium szakmai állásfoglalása és a közvetlenül érintett szakmai szövetségek számára is biztosított a véleménynyilvánítás lehetősége.
 • Az uniós ökocímke rendszerrel azonos, gyorsabb (mintegy 30 napos) minősítési eljárási rend megteremtése érdekében módosításra került a döntési mechanizmus: a rendelet értelmében a védjegyhasználati jog elnyeréséről a környezetvédelmi miniszter nem a Bizottság, hanem a Szervezet javaslata alapján dönt.
 • Fontos kiemelni, hogy ezentúl a meghatározott szabványoknak megfelelő akkreditált testületek által végzett vizsgálatok eredményeit elismerik a pályázatok értékelésekor.
 • A kocsánytalan tölgyet szimbolizáló védjegy nem változott, de ezentúl a védjegy mellett a termék környezetbarát tulajdonságait is fel kell tüntetni.
 • Jelentős új eleme a szabályozásnak, hogy a „Környezetbarát Termék” megjelölés feltüntetését a terméken vagy csomagolásán minősítő eljáráshoz köti a rendelet. Ezáltal megszűnt a lehetősége a termékeken, vagy azok csomagolásán megjelenő önkényes tájékoztatásnak és kiküszöbölhetők lettek a termékek és szolgáltatások környezeti tulajdonságaival kapcsolatos bizonytalanságok, félreértések. Nem folytatható az az ellentmondásos gyakorlat, melyben az érdekelt gyártó vagy forgalmazó – gyakran elfogultan és nem minden szempontból megalapozottan – saját maga minősíti “környezetbarátnak” a termékét.

Milyen termékeken keressem a magyar Környezetbarát Termék védjegyet?

 • Csomagolóanyagok
 • Építőipari alapanyagok
 • Háztartási eszközök
 • Papíráru
 • Barkács termékek
 • Irodai berendezések
 • Tisztítószerek
 • Tűzoltó készülékek
 • Egyéb ipari és mezőgazdasági termékek
 • Takarítási szolgáltatás
 • Környezetbarát szálláshelyek

Ha van javaslata, hogy milyen termékre szeretne ökocímkét, lépjen kapcsolatba velünk! A magyar rendszer lehetőséget biztosít igény esetén új, a fenti körbe nem tartozó termékek követelményrendszerének kidolgozására is!

Jelenleg érvényes feltételrendszerek a Környezetbarát Termék védjegy rendszerében:

 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek)
 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez
 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei polimerbeton termékekhez
 • Papíralapú, merev falú csomagolóeszközök
 • Új – Kémiailag stabilizált gumibitumen termékek
 • Általános és szaniter tisztítószerek
 • Bányaipari technológiával előállított zúzottkő termékek
 • Bitumenes kötőanyagú új burkolatok, illetve fenntartásra szolgáló útpálya szerkezeti rétege
 • Digitális másológépek
 • Felfüggesztve – Biológiai úton lebomló hajlékony falú műanyag csomagolások
 • Gáztüzelésű kondenzációs rendszerű fali és álló kazánok
 • Háztartás-higiéniai papírok
 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei égetett agyag tetőcserép termékekhez
 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei belsőépítészeti betonelemek öntésére kialakított öntőforma (zsalu) termékekhez
 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei mészhomok tégla termékekhez
 • Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton technológiával előállított ásványi hőszigeteléshez
 • Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök
 • Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható hajlékonyfalú műanyag csomagolások
 • Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható háztartási, mezőgazdasági, egészségügyi és egyéb hasonló célú csomagolások
 • Kozmetikumok és légfrissítők környezetbarát csomagolásban
 • Rendszeres takarítási szolgáltatás mikroszálakból készült textíliák alkalmazásával
 • Szappanok, samponok és balzsamok
 • Szelektív szűrőbetétet tartalmazó olajfogó berendezés
 • Tűzoltó anyagok és tűzoltó készülékek
 • Termikus napenergia-hasznosító rendszerek, napkollektorok
 • Tintapatronok és festékkazetták
 • Ventilátoros, automatikus égők gáz halmazállapotú tüzelőanyagokhoz

Forrás:

http://www.kornyezetbarat-termek.hu/

http://okocimke.kvvm.hu/public_hun/?ppid=1200000