Zöld beszerzés mintaprojekt a Magyar Nemzeti Bankban

magyar_nemzeti_bank_logo_900x600Zöld beszerzés mintaprojekt a Magyar Nemzeti Bankban

2012 márciusában a Beszerzés 2012 konferencián hangzott el Fenntarthatóság és zöld beszerzés című előadásunk, mely felkeltette a Magyar Nemzeti Bank érdeklődését a beszerzések zöldítése iránt.

2012-ben a jegybank áttekintette, hogy hogyan tudná a környezeti szempontokat érvényre juttatni a beszerzési eljárásaiban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a zöld közbeszerzés Magyarországon is megvalósítható a kellő ismeretanyag és beszerzői tudás birtokában. A zöld beszerzés bevezetését megelőzően a banki beszerzők 2012. decemberében a SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. Zöld beszerzés tréningjén vettek részt. A tréningen megismerkedhettek a fenntartható fogyasztás elveivel, a környezetbarát termékjelölésekkel, ökocímkékkel, a zöld beszerzés történeti és jogi hátterével illetve gazdasági és menedzsment vonatkozásaival.

A 3 órás elméleti modult követően, a 7 órás gyakorlati képzés keretében elsajátították a zöld tenderek műszaki specifikációinak összeállítási módját. A képzés részeként a SURIVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. szakértője, Diófási Orsolya a bank által előzetesen kiválasztott hat termékcsoportra (papír, bútor, mobil telefon, képzés, taxi- és futár szolgáltatások, számítógépek) elkészítette a „zöld” műszaki specifikációkat és ezeket is ismertette a tréningen.

Zold_beszerzes_trening_RGBA szükséges tudás birtokában 2013 elejétől elindul a zöld beszerzés megvalósítása a bankban. Ez azt jelenti, hogy 2013. januárjától az ún. egyéb beszerzési eljárásokra (8 millió Ft alatti, nem közbeszerzési eljárásokra) vonatkozóan bevezetik a zöld beszerzést. A Magyar Nemzeti Bank vállalja azt, hogy a beszerzési folyamat minden szakaszában vizsgálják majd, a környezetvédelem szempontjainak érvényesíthetőségét, így az életciklus során a lehető legkisebb környezeti hatással járó megoldásokat keresik és részesítik majd előnyben.

A zöld beszerzési koncepció gyakorlati alkalmazásának elsődleges célja az, hogy a beszerzők tapasztalatra tegyenek szert a zöld beszerzések lebonyolítása terén és a sikeres megvalósítás következő lépéseként a jegybank fokozatosan kiterjeszthesse a zöld szempontok figyelembevételét a közbeszerzési eljárásaira is.