Környezetvédelmi jelölések

A környezeti címkézés a környezetvédelem minőségtanúsító és marketingeszköze. Célja, hogy könnyen felismerhető, egyértelmű jelzéssel különböztesse meg a kiemelkedő környezeti teljesítményű termékeket és szolgáltatásokat, és felhívja rájuk a vásárlók figyelmét. A címkéket azok a termékek viselhetik, amelyek kategóriájukban a legjobb minőségűek, és a legkevesebb kárt okozzák a környezetnek egész életciklusuk során. A tanúsítást egy harmadik fél végzi, így ezek a legmegbízhatóbb jelölések. Nagyon sokféle termékcsoportra léteznek jelölések egészen a WC-papírtól kezdve a televízió-készülékeken keresztül a szállodákig.

A környezetbarát termékek hiteles tanúsítására az ökocímkék szolgálnak, de léteznek egyéb környezeti jelölések is. Az ökocímkék megszerzése önkéntes, a megfeleléshez a termék minden tulajdonságára vonatkozó követelményeknek kell megfelelni (vagyis életciklus elemzésen alapul!) A megszerzés ideje a termék vagy szolgáltatás komplexitásától függően 3-6 hónap.

Miért van szükség az ökocímkékre?

• A környezettudatos vásárlói réteg bővülésével növekszik az igény a környezetbarát termékek, a hiteles információk iránt,

• A beszerzési tendereken előnyt jelenthet, ugyanis a minősítéssel egyszerűen bizonyítható a termék megfelelése a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak,

• Ökomarketing eszközként kiváló megkülönböztető jelzés termék valamint szolgáltatás számára egyaránt.

Milyen előnyökkel jár a környezetbarát minősítés? 

Vállalatoknak és azok termékeinek:

• A nyilvánosság felismeri a vállalat megbízhatóságát,

• Külső elismerést eredményez,

• Magas környezeti színvonalat garantál, elhivatottságot tükröz,

• Biztosítja a felkerülést új beszállítói listákra (egyre többen vannak, akiknek fontos, hogy a beszállítónak legyen ökocímkéje),

• Erősíti a versenyelőnyt azokkal szemben, akik még nem teljesítették a kritériumokat, nincs ökocímkéjük.

A társadalomnak:

• Információt nyújt a vásárlónak,

• Megbízhatóságot sugall, mivel környezeti szempontú kritériumrendszer alapján független minősítő bizottság tanúsítja.

A környezetnek:

• Csökken a környezeti ártalom,

• Megfelel a szigorú környezeti kritériumoknak,

• Mivel életciklus alapú, ezért a termék/szolgáltatás egész életútja során csökken a negatív környezeti hatások mértéke.

Az ökocímkék 3 nagy csoportba sorolhatók az ISO 14024-es szabvány szerint:

• Az I-es típusú ökocímkék csoportjába azok a címkék tartoznak, melyek esetében a minősítés a termék környezeti teljesítményére vonatkozik, életciklus értékelésen alapul és a megszerzéséhez harmadik független fél általi tanúsításra van szükség. Ez a típus alkalmas leginkább a megfelelőség biztosítására. Ilyenek például az EU Margaréta, Kék Angyal vagy az Északi Hattyú címke.

Blanchon Kek_angyal Északi Hattyú ökocímke

• Léteznek az I-es típushoz hasonló címkék is, melyek esetében csak annyi a különbség, hogy egyetlen tulajdonságra koncentrálnak. Ilyen például az Energy Star címke, az FSC vagy a kötelező EU energia címke is.

index

energiacimke_150x150 FSC_150x150

• A II-es típusba tartoznak azok a címkék melyeket a gyártók saját hatáskörben, harmadik fél általi tanúsítás nélkül, általában a termék egy tulajdonságára vonatkozóan alakítanak ki. Ezeknek leginkább marketing vonatkozásai vannak, de a hitelességre ezeknél a címkéknél is figyelmet kell fordítani, hiszen a vásárlók megtévesztése nem lehet hosszú távú stratégia.

bio(1)

• A III-as típusba (nem is címkék a szó szoros értelmében) azok az EPD-nek nevezett (Environmental Product Declaration) termék adatlapok tartoznak, melyeket a gyártó ad ki és részletes műszaki tulajdonságokat tartalmaznak.

Az alábbi táblázat mutatja a címkék felhasználhatóságát:

táblázat