Zöld közbeszerzés

Zold_kozbeszeres_RGB

A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési koncepciója, mely során figyelembe veszik a környezetvédelem szempontjait, és olyan megoldásokat keresnek, melyek életciklusuk során a lehető legkisebb hatást gyakorolják a környezetre.

Mit kínálunk?

Zöld közbeszerzési rendszer kialakítása és bevezetése

A komplett zöld közbeszerzési rendszert, melyet kifejezetten a magyarországi piaci és jogi helyzet figyelembevételével dolgoztunk ki, valamint hazánkban egyedülálló eszközrendszert, akkreditált képzést mellyel egyszerűen, a mindennapi munkamenetbe illeszkedően bevezetheti és alkalmazhatja a zöld beszerzést.

Műszaki specifikáció készítése zöld közbeszerzési eljáráshoz

Mitől környezetbarát egy termék? Mikor lehet zöld közbeszerzési eljárásról beszélni? A kiválasztott beszerzendő termékre kollégáink összeállítják a “zöld” műszaki specifikációt, javaslatot tesznek a bírálati szempontokra.

A zöld közbeszerzés alkalmazási területei és termékcsoportok

A zöld közbeszerzést a közszféra minden szereplője alkalmazhatja, a közbeszerzési értékhatár alatt és felett egyaránt, az alábbi termékcsoportokra:

 • Irodai IT eszközök: számítógépek, monitorok, laptopok,multifunkciós készülékek, nyomtatók, faxok, fénymásolók
 • Világítás
 • Háztartási eszközök (kávéfőző, hűtőszekrény, vízforraló stb)
 • Papír- és nyomdai termékek
 • Takarító eszközök, szolgáltatások
 • Építési, felújítási munkák
 • Áram
 • Élelmiszerek
 • Bútorok
 • Közlekedés: buszok és szállítási szolgáltatások
 • Közlekedés: személyautók, járműflotta

A zöld közbeszerzés előnyei – Általános, stratégiai előnyök

 • Környezettudatos magatartás népszerűsítése (példamutatás)
 • Igény felkeltése a piacot befolyásoló vásárlóerő felé, a környezetbarát, energiahatékony termékek iránt, mely erősíti a keresletet.
 • A környezetbarát termékek árának csökkenéséhez vezet (elérhetővé válik mindenki számára)
 • Innováció ösztönző, új műszaki megoldások fejlesztése (piaci reakciók a direkt követelményekre)

A zöld közbeszerzés előnyei – Belső, működéshez kapcsolódó előnyök

 • Lehetőséget ad a beszerzések újragondolására, fejlesztésére
 • Megtakarításokhoz vezet (átlagosan 20-40% közé tehető)
 • Elősegíti a munkatársak környezettudatosságát
 • A társadalom pozitív megítélését eredményezi
 • Egyéb környezetmenedzsment eszközökbe integrálható (ISO14001, EMAS)
 • Pályázatokon előnyt jelent (például Új Széchenyi Terv fenntarthatósági vállalásai között pontot ér)
 • Segíti a környezet és klímavédelmi törekvéseket
 • Aktív és demonstratív eszköze a környezetvédelemnek

A környezetbarát terméket jellemző kritériumrendszer összeállítása általában nem egyszerű, igen sokrétű feladat, ezért cégünk ezen követelmények megfogalmazásában tud szakmai segítséget nyújtani, valamint a beérkezett ajánlatok több szempontú értékeléséhez, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához speciális zöld beszerzésekre kialakított kalkulátorunk segítségével.

Zöld közbeszerzési eszközrendszerünk elemei

Fix elemek

 • Teljesítménylapok– melyek a környezetbarát termékek műszaki követelményeit tartalmazzák, munkatársaink kidolgozzák a kért termékcsoportokra és „instant” műszaki specifikációba beépíthető formában bocsátják rendelkezésre
 • Kalkulátorok– online programok, melyekkel a beérkezett tenderek életciklusköltség alapú értékelését lehet elvégezni. Ezek hozzáférését a rendszer többi elemével együtt biztosítjuk.

Flexi, szervezetre szabható elemek

 • Zöld beszerzési politika– melyet szervezet vezetőségével, és az érintett munkatársakkal egyeztetve, konzultációk során alakítanak ki kollégáink.
 • Kézikönyv– szervezetre szabottan, a mindennapi beszerzési munkamenethez illeszkedően team-munka keretében alakítjuk ki a beszerzésért felelős munkatársak bevonásával.
 • Képzés– melynek keretében a beszerzésért felelős munkatársak akkreditált képzésen vesznek részt, ahol a zöld közbeszerzési rendszer működtetéséhez szükséges ismereteket sajátíthatják el. Trénereink a képzések előtt, felmérést végeznek arról, hogy milyen előzetes ismeretekkel rendelkeznek a résztvevők, a képzés programjának hangsúlyait hova célszerű helyezniük a minél nagyobb hatékonyság elérése érdekében.

A zöld közbeszerzés bevezetésének ajánlott menete

 1. Tájékoztatás: Kollégáink rövid, előzetes tájékoztató során megismertetik a zöld közbeszerzés koncepcióját, minden érintett résztvevővel a szervezeten belül és felvázolják hogyan építhetőek be a közbeszerzési eljárás menetébe a környezetvédelmi, zöld szempontok.
 2. Politika kialakítása: A szervezet zöld beszerzési politikáját munkatársaink a szervezet vezetőségével, és az érintett munkatársakkal egyeztetve, konzultációk során kialakítják, kiválasztásra kerülnek a termékcsoportok, és a vállalások
 3. Követelményrendszer kidolgozása: A kiválasztott termékcsoportokra kollégáink kidolgozzák a teljesítménylapokat, melyek a környezetbarát termékek műszaki követelményeit tartalmazzák
 4. Zöld beszerzés tréningen való részvétel: A szervezet beszerzésért, környezetvédelemért felelős munkatársai részt vesznek akkreditált képzésünkön, ahol a zöld közbeszerzés megvalósításához szükséges tudást sajátíthatják el.
 5. Kézikönyv elkészítése: A zöld közbeszerzési kézikönyvet szervezetre szabottan, a mindennapi beszerzési munkamenethez illeszkedően team-munka keretében alakítjuk ki a beszerzésért felelős munkatársak bevonásával.
 6. A rendszer működtetése: Ezt követően a zöld közbeszerzési rendszer az oktatáson tanultak alapján, a teljesítménylapok és a kalkulátor program segítségével önállóan működtethető. Amennyiben szükség van rá, segítséget nyújtunk az első ajánlattételi felhívés elkészítésében, a beérkezett ajánlatok online kalkulátor programmal történő kiértékelésében
 7. Konzultációs lehetőség: További zöld tenderek önálló kiírásához és sikeres kiértékeléséhez szükség esetén konzultációs alkalmat biztosítunk

Részletesebben a zöld közbeszerzésről

A továbbiakban még többet tudhat meg a zöld közbeszerzés előnyeiről, a zöld szempontok közbeszerzési eljárásokba való beépíthetőségéről.

Bevezető

Az Európai Unió egyik központi elvének választotta a fenntartható fejlődést és ennél fogva elkötelezett a környezetvédelem iránt is. A fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges a jelenlegi fogyasztási minta, vagyis a fogyasztói igények/szokások és a termékek szerkezetének megváltoztatása. A közszféra feladata, hogy aktiválja, segítse az innovációt, mutasson példát a társadalomnak, vagy egyszerűen csak jogi eszközökkel befolyásolja a folyamatokat. A fenntartható fogyasztást ösztönző, közszféra által alkalmazható eszközök egyike a zöld közbeszerzési eljárás. Ennek egyik alapgondolata, hogy a fenntarthatóságnak (gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés, környezetvédelem) kell lennie minden közbeszerzés lényegének, mert felelősségteljes vezetés nem létezhet e nélkül.

A zöld közbeszerzés egyszerűen annyit jelent, hogy a beszerző intézmények hangsúlyosan veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat vásárlásaik során.

 Relevancia

A közszférának jelentős vásárlóereje van, az egész Európai Unió GDP-jének körülbelül 16%-át teszi ki. Ekkora összeg tudatos befektetése erőteljesen hozzájárul a fenntarthatósági célok eléréséhez.

Az Európai Unió egyik közismert célkitűzése, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, 20%-kal kevesebb energiát használjon (energiahatékonyság, takarékosság) és a megújuló energiaforrásokból származó energia használati arányát 20%-ra emelje. Magyarországnak az Unió tagjaként át kell venni a közösség prioritásait, melyek közé tartozik a környezetbarát közbeszerzés is.

 Előnyök

A zöld közbeszerzések célja, hogy csökkenjen a vásárlások emberre és környezetre gyakorolt negatív hatása. A koncepciónak számos előnye lehet. Ezek között említhető elsősorban a közszféra példamutatása, a környezettudatos magatartás népszerűsítése a háztartások és a magánvállalkozások felé. Ha a közszféra jó példával jár elöl, akkor könnyebb a hasonlóan környezettudatos magatartást elvárni a többi állampolgártól és gazdasági szereplőtől is.

Annak következményeként, hogy a beszerzők egyre több környezethez kapcsolódó kritériumot fogalmaznak meg befolyásolják a piacot és a keresletet erősítik a környezetbarát termékek piacán. Ez egy hosszú távú folyamat, de mindenképpen a környezetbarát termékek árának csökkenéséhez vezet, ami pedig széles körben elérhetővé teszi ezeket a termékeket. Egy másik hosszú távú előny az innováció ösztönzése, az új műszaki megoldások fejlesztése.

A szervezetek felhasználhatják a zöld beszerzés bevezetése kapcsán előálló alkalmat a beszerzéseik újragondolására, fejlesztésére is. És végül, de nem utolsó sorban a legtöbbet vitatott előny, hogy megtakarításokhoz vezet. A zöld termékek versenyképessége a minőségen és újdonságon alapul. Pontosan ezért azok a termékek melyek megfelelnek a „zöld“ követelményeknek a legújabb technológiákat képviselik és pl. energia fogyasztásban megtakarításokhoz vezethetnek. Ezeknek a termékeknek az egész hasznos élettartamra vetített költségei jóval alatta vannak az átlagos termékekének.

Az eddig sorolt előnyök mellé még a társadalom pozitív megítélése járul. Jelentős energia megtakarítások érhetők el, és a kezdeti költségeket (nem minden esetben magasabb) a pozitív megítélés és a kisebb működési költségek kompenzálják. A megtérülés minden termék csoport illetve minden termék esetében más és más, ezért nem érdemes általánosítani. Az olyan eszközök, melyek valamilyen módon energiát használnak fel mindenképpen előnyösek, megtakarításokhoz vezetnek. A papír, vegyi áru stb. termékek vásárlása már nem feltétlenül csak gazdasági döntés, ezekből a termékcsoportokból való vásárlás már jóval nagyobb elkötelezettséget kíván.

Zöld szempontok a közbeszerzési eljárásban

Termékre, szolgáltatásra vonatkozó követelmények

-szerződés tárgyának megjelölésekor

-bírálati szempontok között

-műszaki leírásban

-szerződési feltételekben

Ajánlattevőkre vonatkozó elvárások

-alkalmassági feltételek

A beszerzés legelső lépéseként, a tárgy megnevezésekor már érdemes a környezetvédelmi meggondolásokat bevezetni, hiszen innentől egyértelmű az ajánlattevők számára, hogy mire van szüksége a beszerzőnek. Ilyen lehet, ha például az ajánlatkérő ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszert, vagy ha újra hasznosított papírt szeretne vásárolni.

De például Energy Star emblémával rendelkező számítógépeket a szerződés tárgyának megjelölni nem lehet, mert ez diszkriminatív lenne. A jogszabályok szerint nem várható el egy terméktől sem, hogy rendelkezzen bizonyos ökocimkével.

A bírálati szempontok megfogalmazásánál alapvetően kétféleképpen dönthet az ajánlatkérő. Vagy a legolcsóbb ajánlatot fogadja el, vagy pedig az összességében legelőnyösebbet. Ha az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására törekszik, akkor többféle kritériumot fog alkalmazni. Ezen kritériumok között természetesen szerepel az ár, így a legelőnyösebb ajánlatot választhatja a pénzéért. A többi kritérium – ami az árral szemben még döntő lehet – tartalmazhat környezeti megfontolásokat. Fontos, hogy az egyes szempontokat súlyozni kell és ezek súlyszámát feltüntetni az ajánlati felhívásban. A részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk és a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk. Vagyis az áron kívül a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság–költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka stb… is döntő lehet. Tehát az odaítélési kritériumokat többféleképpen is meg lehet fogalmazni. Az egyik lehetőség, hogy az az ajánlattevő, aki megfelel egy bizonyos feltételrendszernek bizonyos pontszámot kap. Például azok a termékek melyeknek energiafelhasználása a legújabb Energy Star követelményeinek megfelel, 10 pontot kapnak 100-ból.

A másik lehetőség, hogy részpontokat adnak az energiahatékonyságra mindenféle minimum követelmény nélkül. Például a legjobb ajánlat 20 pontot kaphat (100 az összes) az energiahatékonyságra, a legrosszabb pedig nullát. A többi ajánlat teljesítményarányos pontozásban részesül.

A harmadik, hogy a műszaki leírásban meghatározott minimum követelményeknél jobb teljesítményű ajánlatok a teljesítmény arányban kapnak pontokat.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy például új épületre történő ajánlatkéréskor a kiírásban megjelenik, hogy a gazdasági ajánlatért max 80 pont szerezhető, azért pedig, hogy ha az energiaigény kisebb, mint a műszaki leírásban megadott, max 20 pont jár. Azok az ajánlatok, amik csak a minimum követelményeknek felelnek, meg 0 pontot kapnak, a legjobb ajánlat 20 pontot kap a többiek pedig teljesítményarányosan.

A műszaki leírás az a lépcső, mely részletesen leírja a termék vagy szolgáltatással szemben támasztott követelményeket. Ha a szerződés tárgyaként az energia hatékony számítógépeket jelölték meg akkor a műszaki leírásban pontosítani kell, hogy az energiahatékonyság mit jelent. Például a fogyasztása készenléti üzemmódban nem haladhatja meg az x wattot.

Az ajánlatkérők kérhetnek környezeti teljesítmény sztenderdeket és környezetbarát gyártási folyamatokat is, de csak ha szorosan kapcsolódik a beszerzés tárgyához. Vagyis kérhetik azt például, hogy az ajánlattevők olyan áramot kínáljanak, ami részben vagy egészben megújuló energiaforrásból származik. Amikor a műszaki követelményeket definiálják fontos, hogy a környezeti hatásokkal az egész életciklust figyelembe véve számoljanak, hiszen abból hogy a termelési folyamat környezetbarát, nem feltétlenül következik, hogy a használat és az ártalmatlanítás is az.

A műszaki specifikációk a teljesítménnyel és funkcionális követelményekkel kapcsolatban megengedik az ajánlattevőknek, hogy új és innovatív megoldásokkal álljanak elő.

Például egy épület környezetbarát fűtésrendszerére kiírt pályázatban célszerűbb csak azt megadni, hogy éjjel és nappal is állandó hőmérséklet legyen, mint részletes és komplex technikai követelményeket szabni. Ezáltal az ajánlattevők különböző megoldásokkal állhatnak elő.

Ha az ajánlatkérő a teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények között környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai vagy nemzeti (illetve nemzetközi) ökocímkékre vagy bármely más ökocímke által meghatározott részletes leírásokra, vagy szükség esetén azok egy részére. Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha ezek alkalmasak a közbeszerzés tárgyának leírására, a címke követelményeit tudományos adatok alapján állapították meg, olyan eljárás keretében került elfogadásra, amelyben valamennyi érdekelt fél részt vehetett, és a leírások mindenki számára hozzáférhetők. (1.típus: ISO14024-nek megfelelő) Abban az esetben, ha egy hatóságnak fénymásoló papírt kell beszereznie, használhatja az EU Margaréta ökocímke számára kialakított műszaki leírást.

A beszerző dönthet úgy is, hogy elfogadja az ökocímkét a megfelelőség bizonyítására, de el kell fogadni ezzel egyenértékű bizonyítékokat is, például a gyártó által kiadott műszaki leírást. Az ajánlatkérők nem várhatják el az ajánlattevőktől, hogy ökocímkével rendelkezzen a termékük, mert az diszkrimináció lenne.

Az alkalmassági feltételek meghatározásával az ajánlatkérők arról akarnak meggyőződni, hogy az ajánlattevőknek megvan a szükséges anyagi és szakmai hozzáértése ahhoz, hogy teljesítse a kiírásban elvárt követelményeket. A kizárás alapja tehát az ajánlattevő személye és nem pedig az ajánlat minősége. Ez arra vonatkozik, hogy például teljesítették-e az adózással, társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségeiket, büntetlenek-e stb…

Ezek a kizárási feltételek kevés teret engednek a környezeti megfontolásoknak, de bizonyos szolgáltatás és munkaszerződések esetében lehetőség van arra, hogy az ajánlattevőktől környezetmenedzsment intézkedéseket várjanak el a projekt ideje alatt. Ebben az esetben az EMAS vagy ISO14001-es szabvánnyal rendelkező cégek megfelelőségét el kell fogadni. Viszont ezen feltétel teljesítésének nem egyetlen módja az előbbi szabványok egyikének megléte, más bizonyítékokat is el kell fogadni az ajánlatkérőnek.

Ez a lehetőség azonban nem érvényes azokra a beszerzésekre, melyeknél a szerződés tárgya „termék“ és nem szolgáltatás. Ha egy ajánlattevő rendelkezik környezetirányítási rendszerrel (KIR), az valamit elárul a vállalat általános környezeti teljesítményéről, de nem feltétlenül utal a termék környezeti teljesítményére, pedig a termék a tender tárgya.

A hatályos Kbt 53. § szerint „az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítését sajátos – a jogszabályokkal összhangban álló – feltételekhez, így különösen szociális, illetőleg környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételekhez köti. Az ajánlatkérő e feltételekről részletesen a dokumentációban köteles rendelkezni.”

Az EU jogszabályok között ezt a lehetőséget teljesítmény záradék formájában fogalmazták meg. E szerint a szerződési feltétel nem lehet diszkriminatív, objektíven ellenőrizhetőnek kell lennie és nem tartalmazhat rejtett műszaki előírásokat, vagy kiválasztási kritériumokat. Minden ajánlattevő tudomására kell hozni már a folyamat legelején, és minden ajánlattevőnek eleget kell tudni tenni ennek a szerződés megkötésekor.

Ilyen lehetséges környezeti záradék lehet az, hogy a győztest kötelezik arra, hogy a megrendelt árut vasúton szállítsa le, ahelyett, hogy a közutat és kamionokat használna.

 

A környezetbarát terméket jellemző kritériumrendszer összeállítása általában nem egyszerű, igen sokrétű feladat, ezért cégünk ezen követelmények megfogalmazásában tud szakmai segítséget nyújtani, valamint a beérkezett ajánlatok több szempontú értékeléséhez, az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához speciális zöld beszerzésekre kialakított kalkulátorunk segítségével.

Töltse le tájékoztatónkat: Zöld közbeszerzés

Érdekességek, esettanulmányok olvashatók az alábbi linken.